Az 50. évfordulóra megjelentetett journal-jából idézett, felelevenítve a megalakulás körülményeit, a célokat és az Egylet munkásságát. Többek között a következőket mondta:

"A cél kezdettől fogva a magyar nyelv, kultúra, a magyar társas élet ápolása és fenntartása volt, valamint egy állandó hajlék teremtése ezek számára. Nagy munka volt amit becsülettel végeztek el az alapítóktól napjainkig a sorra egymás után következő generációk...

...1925. február 22-én, Jókai Mór születésének századik évfordulóján jelentette be Klein Lajos, házbizottsági elnök a régi álom megvalósulását: az Önképző Egyesületnek saját háza van a 323 East 79th Street alatt. Elmondhatatlan a lelkesedés."

Judit Révész befejezésül az 50. évfordulóra írt cikk zárószavait idézte:
"Minden oka és joga megvan az Önképzőkörnek ahhoz, hogy emelt fővel és büszke öntudattal nézzen vissza az elviharzott 50 évre és úgy induljon a jövőnek, hogy eddigi szellemben dolgozzunk és harcoljunk az amerikai magyar élet meghosszabbításáért. Mindenkor az volt a szellem, hogy jó amerikaiak és jó magyarok is igyekeztünk lenni. Nem voltunk farizeusok mikor ezt a kettősséget megkíséreltük. Nincs ugyanis ellentmondás abban, hogy valaki hűséges fia, lojális polgára legyen Amerikának és szeretettel őrizze  szívében az óhaza képét, a magyar nép iránt való testvérség érzését. A mi egyesületünkben soha nem volt különbség ember és ember között, sem politikai, sem osztálykülönbséget nem ismerünk. Az Önképzőben találkoznak szellemi és fizikai  munkások, írók, művészek, kereskedők és általában mindazok, akiknek összességéből az amerikai magyarság felépül. Az Egyletben képviselve van minden árnyalat, minden felfogás hitvallója, gazdag, szegény. Nézeteltérések, viták, szendvedélyes szellemi összecsapások természetesen vannak és legyenek is, hiszen az ellentétes vélemények ütközéséből születik meg a helyes középút."

 

JF